Kosher-keittiö on jaettu seinämien avulla kolmeen osaan, joiden erillisyys havainnollistetaan väreillä: maito sininen, liha punainen ja parve raikkaan vihreä. Nämä kansainväliset värimerkinnät ovat käytössä kaikkialla. Keittiössä on kahdet ruuanvalmistus- ja ruokailuastiastot sekä aterimet ja keittiötekstiilit. Nämä pestään ja säilytetään toisistaan erillään. Keittiössä on myös omat kylmälaitteensa liha-, maito- ja parve -tuotteille. Näillä keinoilla liha- ja maitotuotteet pidetään erillään koko ruuanvalmistus- ja tarjoiluprosessin ajan. Tämän lisäksi liha- ja maitoruuan nauttimisen välillä pidetään tauko, joka on tarkemmin ohjeistettu jokaisen juutalaisen yhteisön oman tradition pohjalta. 

Parhaat maasi uutisesta tuo Herran, Jumalasi, huoneeseen. Älä keitä vohlaa emänsä maidossa. Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja. Sillä minun enkelini käy sinun edelläsi ja johdattaa sinut amorilaisten, heettiläisten, perissiläisten, kanaanilaisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, ja minä hävitän heidät. Älä kumarra heidän jumaliansa, älä palvele niitä äläkä tee, niinkuin he tekevät, vaan kukista ne maahan ja murskaa niiden patsaat. Palvelkaa Herraa, Jumalaanne, niin hän siunaa sinun ruokasi ja juomasi, ja minä pidän puutteen sinusta kaukana.

(2. Moos. 23:19-25)

Kosher-ruuan saaminen suomen kaltaisessa, ei-juutalaisessa yhteiskunnassa voi olla vaikeaa. Lisäksi tarjolla on yhä enemmän geenimanipuloitua tai epäjumalille uhrattua ruokaa, jollaista ei myöskään tulisi syödä. 

Näistä ja muistakin syistä johtuen, kaikki juutalaiset eivät suomessa nykyisin noudata säädöksiä kirjaimellisesti tai noudattavat niitä vain osin. Monelle juutalaisuus tarkoittaa jonkinasteista kansallistunnetta, joka määrittää yksilön käsitystä omasta itsestään. Kosher on kuitenkin juutalaisen ruokakulttuurin rikastuttaja ja se auttaa säilyttämään tietoisuutta kansallisesta ja hengellisestä identiteetistä. Israelissa Kosher-ruokavalion noudattaminen on helpompaa ja sitä noudatetaan yleisemmin.