Valikko Sulje

Tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on https://kosher.fi.

Our website address is: https://kosher.fi.

Kommentit

Kun vierailijat jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa näkyvät tiedot sekä vierailijan IP-osoitteen ja selaimen käyttäjäagenttijonon roskapostin tunnistamisen helpottamiseksi.

Sähköpostiosoitteestasi luotu anonymisoitu merkkijono (kutsutaan myös hashiksi) voidaan toimittaa Gravatar-palveluun, jotta näet, käytätkö sitä. Gravatar-palvelun tietosuojakäytäntö on saatavilla täältä: https://automattic.com/privacy/. Kun kommenttisi on hyväksytty, profiilikuvasi näkyy julkisesti kommenttisi yhteydessä.

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Kuvat | Media

Jos lataat kuvia verkkosivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on upotettu sijaintitieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja poimia mitä tahansa sijaintitietoja verkkosivustolla olevista kuvista.

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Välimuisti | Cookies

Jos jätät kommentin sivustollemme, voit halutessasi tallentaa nimesi, sähköpostiosoitteesi ja verkkosivustosi evästeisiin. Nämä ovat avuksesi, jotta sinun ei tarvitse täyttää tietojasi uudelleen, kun jätät toisen kommentin. Nämä evästeet säilyvät yhden vuoden.

Jos vierailet kirjautumissivullamme, asetamme väliaikaisen evästeen määrittääksemme, hyväksyykö selaimesi evästeet. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoja, ja se hylätään, kun suljet selaimesi.

Kun kirjaudut sisään, asetamme myös useita evästeitä tallentaaksemme kirjautumistietosi ja näytön valintasi. Kirjautumisevästeet kestävät kaksi päivää ja näyttöasetusevästeet vuoden. Jos valitset “Muista minut”, kirjautumisesi säilyy kaksi viikkoa. Jos kirjaudut ulos tililtäsi, kirjautumisevästeet poistetaan.

Jos muokkaat tai julkaiset artikkelin, selaimeesi tallennetaan lisäeväste. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoja, ja se osoittaa yksinkertaisesti juuri muokkaamasi artikkelin viestitunnuksen. Se vanhenee 1 päivän kuluttua.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Upotettu sisältö | Embedded content from other websites

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esim. videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Muiden verkkosivustojen upotettu sisältö käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin jos vierailija olisi vieraillut toisella verkkosivustolla.

Nämä verkkosivustot voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä, upottaa ylimääräistä kolmannen osapuolen seurantaa ja seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut kyseiselle verkkosivustolle.

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Kenen kanssa jaamme tietosi | Who we share your data with

Jos pyydät salasanan vaihtoa, IP-osoitteesi sisällytetään palautusviestiin.

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi | How long we retain your data

Jos jätät kommentin, kommentti ja sen metatiedot säilytetään toistaiseksi. Näin voimme tunnistaa ja hyväksyä kaikki jatkokommentit automaattisesti sen sijaan, että olisimme pitäneet niitä valvontajonossa.

Käyttäjille, jotka rekisteröityvät verkkosivustollemme (jos sellaisia ​​on), tallennamme myös heidän käyttäjäprofiileihinsa antamansa henkilötiedot. Kaikki käyttäjät voivat nähdä, muokata tai poistaa henkilökohtaisia ​​tietojaan milloin tahansa (paitsi he eivät voi muuttaa käyttäjätunnustaan). Verkkosivustojen ylläpitäjät voivat myös nähdä ja muokata näitä tietoja.

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi | What rights you have over your data

Jos sinulla on tili tällä sivustolla tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää viedyn tiedoston hallussamme olevista henkilötiedoistasi, mukaan lukien kaikki tiedot, jotka olet antanut meille. Voit myös pyytää, että poistamme kaikki hallussamme olevat henkilötiedot. Tämä ei sisällä tietoja, joita meidän on säilytettävä hallinnollisia, oikeudellisia tai turvallisuustarkoituksia varten.

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Minne tietosi lähetetään | Where your data is sent

Vierailijoiden kommentit voidaan tarkistaa automaattisen roskapostintunnistuspalvelun kautta.

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Sivustokokonaisuus | Site entity

Shalom.fi toimii pääsivuna, ja lisäksi meillä on aihealueiden mukaan apusivut kosher.fi ja luach.fi. Jokainen sivu keskittyy tuottamaan sisältöä omasta aihepiiristään käsin. Haluamme korostaa, että sivujemme ylläpito ei edusta mitään tiettyä uskontokuntaa tai yhdistystä. Pyrimme tarjoamaan sisältöä avarakatseisesti ja kunnioittamaan erilaisia ajatussuuntia, ilman että noudattaisimme minkään tietyn uskontokunnan tai ideologian sisältöä.

Shalom.fi-sivusto sai alkunsa vuonna 2003 jakamalla Israel Update -tiedotteita. Siitä lähtien sisältömme on kasvanut, ja olemme lisänneet kosher.fi- ja luach.fi-sivut osaksi palveluamme. Tavoitteenamme on tarjota monipuolista sisältöä ja palvella käyttäjiämme parhaalla mahdollisella tavalla. Tervetuloa tutustumaan sivuihimme ja löytämään kiinnostavaa sisältöä omasta aihepiiristäsi!

Shalom.fi serves as the main page, and we also have auxiliary pages kosher.fi and luach.fi depending on the subject areas. Each page focuses on producing content from its own subject area. We would like to emphasize that the maintenance of our pages does not represent any particular religious denomination or association. We strive to offer content with an open mind and respect different schools of thought, without adhering to the content of any particular religion or ideology.

The Shalom.fi website started in 2003 by distributing Israel Update newsletters. Since then, our content has grown, and we have added the kosher.fi and luach.fi pages to our service. Our goal is to offer versatile content and serve our users in the best possible way. Welcome to get to know our pages and find interesting content in your own subject area!